Oddělení pobytové kontroly cizinecké policie Krajského ředitelství Středočeského kraje provedlo dne 23. září 2016 bezpečnostní akci Monika zaměřenou na pobytovou kontrolu cizinců a práci s pracovním povolením. Do akce se zapojili policisté nejen z Mělníka, ale i z ostatních pracovišť krajského ředitelství, kteří se zabývají uvedenou problematikou. Na pomoc jim přijeli i hlídky z oddělení dokladů a specializovaných činností z Prahy Vinoř, neboť jsou to v kraji největší policejní odborníci na padělané doklady.

Na Mělnicku pozornosti neunikl areál jedné z firem v Lužci nad Vltavou. Areál mají pronajatý ještě další dvě firmy. Policisté zde kontrolovali cizince, kteří pracovali jako pomocní dělníci se dřevem při výrobě zboží. Třináct cizinců ve věku od 21 do 55 let předložilo cestovní doklad, podle něhož byli ztotožněni, a víza sousedního státu Evropské unie. Pracovní povolení nebo povolení k zaměstnání však ani jeden z nich nepředložil.

S cizinci policisté zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z území smluvních států Evropské unie. Dá se předpokládat, že podobné rozsáhlé bezpečnostní akce budou probíhat i nadále.

Zdroj: Policie ČR