Koncem října kontrolovala hlídka cizinecké policie z Ústí nad Labem na dálnici D8 ve směru do Německa mezinárodní linkový autobus z Vídně do Berlína. Sedm cizinců asijské národnosti nepředložilo policistům ke kontrole žádné doklady totožnosti.  O případu informuje por. Šárka Poláčková.

Shodně uváděli, že jsou státními příslušníky Malajsie. Z tohoto důvodu byli  zajištěni a eskortováni na policejní služebnu. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o státní příslušníky Vietnamské socialistické republiky. Vzhledem k tomu, že se podařilo prokázat, že tito cizinci přicestovali na území ČR bez platných cestovních dokladů z Rakouska, byli podle Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem předáni zpět na území Rakouské republiky.

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 probíhala pobytová kontrola v Litoměřicích. Policisté cizinecké policie  se zaměřili na místo, kde probíhají stavební práce na zateplení panelového domu. Zde při práci kontrolovali 8 státních příslušníků Ukrajiny. Tři cizinci měli v ČR povolený trvalý pobyt a pracovali zde na základě živnostenského oprávnění. Zbývajících pět cizinců u sebe nemělo žádné doklady, byli tedy převezeni na nedalekou ubytovnu, kde předložili doklady totožnosti. Ty je sice opravňovaly k pobytu na území ČR, ale neopravňovaly je k výkonu zaměstnání. Z tohoto důvodu byli zajištěni, eskortováni na policejní služebnu a bylo s nimi zahájeno správní řízení o správním vyhoštění z území členských států EU.