Ve středu 28. září 2016 Policie ČR Územní odbor Praha venkov – východ v souvislosti s Národní svatováclavskou poutí připravila rozsáhlé bezpečnostní opatření. Již od časných ranních hodin bude více než stovka policistů z pořádkové, dopravní a kriminální služby, policisté se služebními psy a Krajská pořádková jednotka Středočeského kraje dohlížet v ulicích Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem na dopravu, ale především na bezpečnost všech občanů a návštěvníků města v průběhu celých oslav.

Tímto bychom chtěli upozornit nejen obyvatele města, ale také všechny občany na plánovaná dopravní omezení, která jako každý rok značně omezují průjezd městem. Jelikož každoročně pouť navštíví tisíce lidí, doporučujeme vozidla odstavit na okraji města a dále využít výhradně autobusovou dopravu, která bude jezdit v den oslav v krátkých časových intervalech.

Zdroj: Policie ČR