Ve dnech 9. a 23. listopadu 2016 v ranních a podvečerních hodinách realizovali policisté územního odboru Prostějov místní část krajské dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování zákonem stanovené povinnosti užívat reflexní prvky při chůzi mimo obec za snížené viditelnosti. Další skupinou účastníků silničního provozu, na kterou se policisté při akci zaměřili, byli cyklisté. Také u nich byl důraz kladen na jejich viditelnost v provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. Během akce bylo kontrolováno na šest desítek chodců a čtyři desítky cyklistů. Kromě nemotorizovaných účastníků silničního provozu policisté během akce zkontrolovali také 384 motorových vozidel a jejich řidičů.

Celkem při akci policisté zjistili 33 dopravních přestupků. Z toho bylo 8 chodců a 3 cyklisti bez povinného vybavení reflexními doplňky či osvětlením. Dle konkrétní situace policisté 5 přestupků chodců vyřešili domluvou. Ve zbylých případech přestupky tří cyklistů a tří chodců řešili uložením blokových pokut. Při určování výše pokut policisté nebyli přísní a tak se jednálo o částky řádově ve stokorunách. Za tento přestupek však lze uložit blokovou pokutu až do výše 2 tisíc korun.

Zdroj: Policie ČR