Ilustrační foto

V návaznosti na aktuální vývoj bezpečnostní situace na Rychnovsku byl ze strany Odboru cizinecké policie (OCP) Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zintenzivněn výkon služby v obcích Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Kvasiny. Informuje por. Iva Kormošová.

Pobytové kontroly jsou zaměřeny na dodržování pobytového režimu cizinců, resp. oprávněnost pobytu na území České republiky. Dále na dodržování zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, výkon zaměstnání bez příslušného povolení a neoprávněnou výdělečnou činnost. V neposlední řadě je řešena také problematika ubytovatelů a plnění povinností dle zák. č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců.

V rámci pobytových kontrol cizinecká policie spolupracuje s ostatními orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány obcí, živnostenským úřadem a je-li zjištěno nelegální ubytovací zařízení, také se stavebním úřadem. V oblasti zaměstnanosti jsou pobytové kontroly prováděny v součinnosti s pracovníky Celního úřadu.

Výsledkem dosavadního zvýšeného nasazení policistů OCP je důkladná kontrola téměř 50-ti ubytovacích objektů a objektů pro výdělečnou činnost, v nichž bylo kontrolováno na 500 cizinců, zejména státní příslušnosti Polska, Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Celkem bylo řešeno 52 přestupků a správních deliktů v celkové výši 33.300 Kč.

Dále byly v osmi případech zahájeny úkony trestního řízení pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny, cizinci policistům předložili padělané průkazy totožnosti Rumunska. Vypátrán byl také jeden státní příslušník Ukrajiny, který byl veden v evidenci nežádoucích osob. V jednom případě byl zjištěn občan ČR v celostátním pátrání. Za porušení zákona o pobytu cizinců bylo 16 cizinců vyhoštěno z území členských států Evropské unie.

Další poznatky k protiprávnímu jednání cizinců, nelegálnímu zaměstnávání, neplnění povinností ubytovatelů, zejména tzv. „černým“ ubytovnám na Rychnovsku, jsou vyhodnocovány a budou dále prověřovány.

Zdroj: Policie ČR