V pátek v ranních hodinách byla v rámci pobytové kontroly na dálnici D8 ve směru do Německa hlídkou cizinecké policie kontrolována osádka osobního automobilu Volvo registrovaného v ČR. Spolujezdec sedící na zadním sedadle se prokazoval ID kartou Rumunska. Kontrolou tohoto předloženého dokladu hlídka ihned na místě pojala podezření, že doklad je padělán. Cizinec státní příslušnosti Moldavsko byl zadržen pro podezření z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny.

Podezřelý byl eskortován na služebnu a policisté následnou lustrací v policejních evidencích včetně porovnání otisků prstů zjistili, že na tohoto cizince byl vydán předběžný souhlas se zadržením pro trestný čin násilí proti úřední osobě. Dále bylo zjištěno, že cizinec se již v minulosti dopustil trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny, za který byl pravomocně odsouzen, a rovněž má uloženo správní vyhoštění z území členských států EU.

Cizinci se díky bdělosti policejní hlídky nepodařilo dostat do SRN a bude trestně stíhán za výše uvedené porušení právních předpisů v ČR.

Zdroj: Policie ČR