Karlovarští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 1. 11. 2017 v 13:05 hodin na silnici i. třídy v Karlových Varech (průtah města) u čerpací stanice OMV na ulici Pobřežní. Dopravní nehoda se týkala dosud nezjištěného osobního vozidla a nákladního vozidla značky Iveco.

K nehodě došlo tak, že nezjištěný řidič řídil vozidlo v pravém jízdním pruhu ve směru od Sokolova na Ostrov, kdy se u výjezdu z čerpací stanice OMV nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích a při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého ohrozil nákladní vozidlo Iveco. Došlo tak ke střetu levé části nezjištěného osobního vozidla a pravé přední části vozidla Iveco. Nezjištěný řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by splnil zákonnou povinnost účastníka dopravní nehody.

Osobní vozidlo by mělo být stříbrné nebo šedé barvy a mělo by mít poškozený levý bok.

Žádáme svědky této dopravní nehody, aby jakékoliv informace, které jim pomohou při vyšetřování, volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na telefonní číslo 974 366 408 – dozorčí služba dopravních nehod.

nprap. Zuzana Týřová