Ve čtvrtek 29.9. proběhla na stanici STK v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové celorepubliková preventivní kampaň s názvem „Bezpečně za volantem – péče o zrak“, kterou připravili pro řidiče společně BESIP,  Mezinárodní sdružení optiků a optometristů a Pollicie ČR. Cílem kampaně je preventivně působit na řidiče, především ve věku nad 40 let, aby si uvědomili nutnost péče o zrak v souvislosti s bezpečností řízení motorového vozidla.

Kampaň se koná od 26.9. do 14.10. postupně na všech krajích, kde kontrolní stanoviště je vždy označené stojanem s logem akce. Na každém z nich jsou přítomni krajský koordinátor BESIPu, policisté dopravní policie a preventisté příslušného krajského ředitelství policie a zástupci Mezinárodního sdružení optiků a optometristů, o.s. a kvalifikovaný optometrista.

Řidiči byli oslovováni s nabídkou bezplatného posouzení kvality zraku (tj. odborné posouzení, zda řidič má či nemá zrak v pořádku nebo zda má či nemá odpovídající korekci) za pomoci měřicího přístroje. Projevil-li řidič zájem, optometrista mu provedl zmíněnou kontrolu zraku, která měla čistě informativní nebo doporučující charakter, a byl mu nabídnut letáček informující o základních vadách zraku. V Hradci Králové si nechalo zkontrolovat zrak 25 řidičů.,
Zdroj: Policie ČR