Tábor – Pátráme po totožnosti tohoto muže.

Táborští policisté žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při pátrání po totožnosti muže, jehož fotografii se jim podařilo získat při šetření jednoho z prověřovaných případů majetkové trestné činnosti. Podání vysvětlení tohoto muže by zásadně přispělo k objasnění uvedeného skutku. Dle dosud provedeného šetření se uvedený muž měl v závěru měsíce listopadu 2018 pohybovat po městě Táboře, a to zejména na parkovištích u místních obchodních domů.

Vyzýváme tímto na fotografii zachyceného muže, aby byl tak laskav a přihlásil se táborským policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700.

Zároveň žádáme každého, kdo by uvedeného muže na fotografiích poznal, případně měl další poznatky k ustanovení jeho totožnosti, aby tyto informace sdělil táborským policistům na výše uvedených kontaktech. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek   ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz