Chvíli před čtvrtou hodinou odpolední 8. listopadu 2017 hlídka dopravního inspektorátu opavského územního odboru Policie České republiky stavěla a kontrolovala na ulici Mírové v Opavě řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Jeep, a to 69letého místního muže. Ten v úseku, kde je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod. jel rychlostí 46 km/hod. a tak následovala silniční kontrola a řešení přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Při tomto u něj policisté provedli orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, přičemž následné odborné měření prokázalo hodnoty okolo 1,0 promile alkoholu v dechu. Tyto hraniční hodnoty budou upřesněny rozborem biologického materiálu (krve), který byl výše uvedenému muži odebrán při lékařském vyšetření. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. V případě, že rozbor krve prokáže hodnotu pod jednu promile alkoholu, bude se jednat o protiprávní jednání přestupkového charakteru, v případě vyšší hodnoty než je jedna promile alkoholu v krvi bude řidič obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Hlídka opavských dopravních policistů v sedm hodin podvečer téhož dne kontrolovala mezi obcemi Hořejší Kunčice a Deštné také 62letou řidičku z Vítkovska, která v podnapilém stavu řídila osobní automobil značky Opel. Odborné měření dechovými zkouškami u ní prokázaly hodnoty téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. I ona se na výzvu zakročujících policistů podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) na protialkoholní záchytné stanici v Opavě, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. I když je celá záležitost nadále v prověřování, výše uvedená žena je již nyní důvodně podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dopravní policisté v rámci dohledu nad silničním provozem zastavili v šest hodin ráno 9. listopadu letošního roku na ulici Opavské v obci Velké Heraltice 41letého muže z Bruntálska, který řídil osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat. Provedeným odborným měřením dechovými zkouškami byly u něj zjištěny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,6 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) na protialkoholní záchytné stanici v Opavě, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí.

Před devátou hodinou večerní stejného dne kontrolovali policisté na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách dalšího řidiče osobního automobilu tovární značky VW Passat, a to 36letého muže z Opavy. I u něj vyzněly dechové zkoušky pozitivně, s naměřenými hodnotami téměř 0,3 promile alkoholu v dechu. Na výzvu se tento muž také dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve v areálu opavské Psychiatrické nemocnice a celá záležitost je nadále v prověřování.

Policisté opětovně apelují na širokou veřejnost, převážně na řidiče motorových vozidel, ale i na nemotorové účastníky silničního provozu (cyklisty), aby v žádném případě před jízdou nebo během jízdy nekonzumovali alkoholické nápoje, případně jiné omamné či psychotropní látky a jedy, tedy návykové látky.

Stav údajné podnapilosti či omámení návykovými látkami si široká veřejnost může vyzkoušet při dopravně preventivní akci moravskoslezských policistů s názvem: „Řídím bez opice“. Tento projekt bude například realizován v době od 08:00 do 18:00 hodin dne 12. listopadu 2017 v Centru bezpečné jízdy společnosti Libros na ulici Palackého č. 1114 v Ostravě.

Cílem úspěšné preventivní činnosti je snížení protiprávních jednání pod vlivem alkoholu či drog v souvislosti s řízením motorových vozidel. Cílovou skupinou jsou žáci autoškol, začínající řidiči ale také široká veřejnost.

Na bezpečné ploše je k dispozici pět totožných stanovišť. Účastníci si vyzkouší jízdu tzv. pod vlivem alkoholu a drog za pomocí simulátorů vidění opilého řidiče či simulátoru účinku požití marihuany (tzv. alko a drogo brýle). První jízda zájemce proběhne tak říkajíc za „střízliva“. Úkolem bude na jednoduché trase vozidlem objet kužely ve tvaru osmičky. Poté si řidič vystoupí, nasadí si speciální alkobrýle a jízdu opakuje. Musí dojít k vozidlu, odemknout jej, nasednout, nastartovat a další jízda bude s největší pravděpodobností na jeho osobní odvaze. Třetí jízda se opakuje, ale už za použití drogobrýlí. Po těchto úkolech následuje krátká beseda s dopravními policisty na téma „alkohol a drogy za volantem“. Na závěr účastníci dostanou samolepku na svůj automobil s logem projektu a jednorázový alkotest.

Účelem akce je si uvědomit možná rizika z této jízdy „pod vlivem“ (například špatný odhad vzdálenosti, rozdvojené vidění), které pak v reálném životě mohou ohrozit nejen řidiče, který takto usedne za volant, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Případ poškozeného zrcadla na toaletách opavského obchodního centra objasněn

V těchto dnech policisté z opavského obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 18letému místnímu muži, neboť tento podle všech doposud zjištěných skutečností a na základě prováděného prověřování měl chvíli před sedmou hodinou podvečerní 29. října tohoto roku úmyslně úderem pěstí rozbít zrcadlo, a to v místnosti pánských toalet v objektu obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši více jak 7 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dodání silně podnapilých mužů na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění

Policisté z opavského obvodního oddělení před desátou hodinou dopolední 8. listopadu letošního roku zajistili na ulici Praskové v Opavě 42letého muže z Opavska, který se v silně podnapilém stavu válel v přilehlém křoví, nebyl schopen vlastní chůze ani komunikace, bezprostředně tak ohrožoval svůj život a zdraví a budil veřejné pohoršení u kolemjdoucích spoluobčanů. Orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 4,5 promile alkoholu v dechu a zakročující policisté rozhodli o jeho umístění na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Tento případ je nyní prošetřován jako přestupek proti veřejnému pořádku, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla ani žádná škoda na majetku.

K obdobnému protiprávnímu jednání mající znaky přestupku proti veřejnému pořádku došlo i před sedmou hodinou podvečerní následujícího dne, kdy opavští policisté zajistili na ulici Pekařské v Opavě 44letého místního muže, poněvadž tento v silně podnapilém stavu ležel na zemi a rovněž bezprostředně ohrožoval svůj život a zdraví. Následná orientační dechová zkouška u něj vykázala hodnotu 2 promile alkoholu v dechu, a proto byl dodán na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění.

Odcizení osobního automobilu na ulici Bochenkové v Opavě

Doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Bochenkové v Opavě přečin krádeže tím, že v blíže neustanovené době od půl osmé podvečerní 8. listopadu 2017 do poledních hodin následujícího dne odcizil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia šedé metalízy, roku výroby 2009, registrační značky 6T2 7271, čímž vznikla poškozené právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši 254 tisíc korun. Opavští policisté a kriminalisté žádají širokou veřejnost o informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného vozu. Tyto kladné poznatky lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 nebo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.