Foto: PČR

Kriminalisté z Toxi týmu odhalili dobře organizovanou skupinu osob, která zajišťovala vývoz drog do Švýcarska. Jediná žena v čtyřčlenné skupině plnila funkci kurýra. O rozsáhlém případu informuje mjr. Bc. Vlasta Suchánková.

„AISHA“ –  tak nazvali kriminalisté z krajského Toxi týmu operaci, v rámci které měli již od června 2015 ve svém hledáčku čtveřici – 3 muže ve věku 30, 38 a 59 let a dále 30letou ženu, všichni z Českolipska a Liberecka, kteří byli velice aktivní na poli drogové kriminality.

Foto: PČR
Foto: PČR

Dobře organizovaná skupinka zajišťovala sofistikovaně logistiku vývozu nejen konopí z České republiky, ale i kokainu. Cílovou destinací těchto psychoaktivních látek bylo Švýcarsko, kde fungovala další síť překupníků. Celá čtyřčlenná skupina měla své role přesně rozdělené. Jediná žena „v týmu“ fungovala jako kurýr. Vždy obdržela přesné informace o tom, kam má jet, kde a v kolik hodin má být a k tomu obdržela zavazadlo, s kterým odjela autobusem. Hlavním organizátorem byl 38letý muž z Českolipska.

Koncem listopadu letošního roku proběhlo společně se zásahovou jednotkou z Ústí nad Labem zadržení podezřelých. Kriminalisté provedli razii v rodinném domě hlavního organizátora, který bydlel se svou rodinou v jedné z menších obcí na Českolipsku. Ve stejný okamžik bylo provedeno zadržení dalších osob a následovaly výslechy svědků. Při domovní prohlídce zajistili kriminalisté u jednoho z mužů z organizované skupiny 350 gramů metamfetaminu ukryté v tajné schránce, dále pak omamné a psychotropní látky, jako je extáze, kokain či zařízení a pomůcky sloužící k distribuci drog (část podomácku vyrobené laboratoře, apod.), a krom toho zajistil kriminalistický technik i na pět desítek stop.

Kriminalistům se podařilo zadokumentovat celkem čtyři vývozy narkotik do Švýcarska, kdy se v součtu jednalo o 3 kilogramy konopí a 50 gramů kokainu.

Muži (38, 59) a žena (30) již čelí obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a to ve čtvrtém odstavci, kde je nejvyšší možná trestní sazba – 10 až 18 let. Trestnou činnost totiž páchali jako organizovaná skupina, která operovala i v zahraničí.

38letý hlavní organizátor je podle rozhodnutí Okresního soudu v Liberci a na návrh státního zástupce stíhán vazebně, a to aby se nepokusil uprchnout a ve své protizákonné činnosti nepokračoval. Krom toho má již na svém „kontě“ 9 záznamů v rejstříku trestů, zejména majetkového charakteru, konkrétně krádeže vozidel. Od roku 1997 strávil v českých věznicích již zhruba 7 let. Další z mužů – 30letý – se již ve vazbě nacházel pro jinou trestnou činnost. 30letá kurýrka je rovněž vyšetřována vazebně z obavy, aby v trestné činnosti nepokračovala. Pravá ruka hlavního organizátora 59-ti devítiletý muž je stíhán na svobodě.

Foto: PČR
Foto: PČR

Podle vedoucího krajského Toxi týmu kapitána Pavla Folprechta je tento případ velmi výjimečný jak svým rozsahem, tak i organizovaností a zahraničním prvkem. Obratem ale dodává, že pro kriminalisty bylo dost složité právě tento případ dokumentovat.  „Pachatel totiž používal velmi konspirativní jednání, se kterým jsme se v minulosti nikdy nesetkali“, říká Folprecht „Každopádně se nám podařilo zadokumentovat 4 vývozy do Švýcarska, a to i za pomoci velmi úzké spolupráce se švýcarskými policisty. Tato mezinárodní spolupráce trvá do dnešní doby, případem se obě strany velmi aktivně i nadále zabývají “ vysvětlil Folprecht.  Není časté dokumentovat distribuci či jakékoliv jiné protiprávní jednání pachatelů v souvislosti s omamnou látkou kokain, která je do České republiky, respektive Evropy, dovážena především z jižní Ameriky, kde je vyráběna z keře koka. Jedná se o stimulační drogu, která je oblíbená především mezi movitějšími konzumenty. I když má obdobné účinky jako pervitin, řadí se v Libereckém kraji k méně užívaným drogám, a to zejména s ohledem na vyšší prodejní cenu,“ dodal Folprecht.

Na závěr vedoucí Toxi týmu nevyloučil možnost trestního stíhání i dalších osob, popřípadě rozšíření trestního stíhání obou osob o další skutky.

Zdroj: PČR