Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování z oddělení obecné kriminality ve středu 21. září letošního roku zadrželi podezřelého pětatřicetiletého muže z Klatov. Muž v období od měsíce května loňského roku do současné doby v místě svého bydliště i na jiných místech v Klatovech opakovaně prodal nebo daroval pervitin nebo marihuanu několika osobám.

Ve středu byla na podkladě příkazu Okresního soudu v Klatovech provedena domovní prohlídka v místě bydliště podezřelého muže. Policisté zajistili rostlinnou sušinu, injekční stříkačky a další věci. Domovní prohlídka byla provedena i v prostoru garáže i zde policisté zajistili různé věci. Uvedené zajištěné věci budou podrobeny odbornému zkoumání.

Muž byl zadržen a převezen do policejní cely a probíhaly neodkladné a neopakované úkony.

Od komisaře převzal osobně usnesení o zahájení trestního stíhání z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Obviněný prodával pervitin, který obsahuje metamfetamin, jenž je uveden v seznamu návykových látek podle Úmluvy o psychotropních látkách. Předával i konopí, které je uvedeno v Jednotné úmluvě o omamných látkách.

Muž byl podle rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově odsouzen za přečin zanedbání povinné výživy k souhrnnému trestu odnětí svobody na šestnáct měsíců, který měl nastoupit a policisté jej eskortovali do věznice.

Zdroj: Policie ČR