Created by AccuSoft Corp.

Ve středočeských Solenicích se konalo Policejní mistrovství České republiky 2016 psovodů se služebními psy. Soutěž družstev vyhrálo a ocenění si z rukou ředitele ředitelství služby pořádkové policie plk. doc. Ing. Martina Hrinka, Ph.D, MBA převzalo družstvo psovodů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Mistrovství ve služební kynologii, které se konalo v době od pondělí 19. září do pátku 23. září, se zúčastnilo celkem čtrnáct družstev. Každé družstvo tvořili dva policejní psovodi se svými psy z různých krajských ředitelství. Kraj Vysočinu na soutěži reprezentovali psovod nprap. Patrik Topinka se psem jménem Wasco a pprap. Jaroslav Mrtka se služebním psem Dickem.

Policejní kynologové se služebními psy soutěžili již tradičně ve třech hlavních disciplínách: Poslušnost, Obrana a Pachové práce, a to jako družstva i jako jednotlivci. Cílem bylo opět nasimulovat praktické modelové situace, které musel psovod se psem samostatně a komplexně vyřešit. Výchozí byly pro dané situace základní policejní činnosti jako obchůzková činnost, kontrola i střežení objektů nebo situace například začínala příjezdem psovoda vozidlem na místo zákroku. Úkolem pro psovoda se psem bylo zvládnout zajištění či zadržení různých pachatelů, prokázat své schopnosti při situacích vyžadujících chránit život a zdraví osob, majetek nebo veřejný pořádek. Policejní psi předvedli své schopnosti také ve vyhledávání osob a stop za různých podmínek. Pachové stopy vyhledávali v terénu, včetně frekventovaných míst a zdolat museli i přírodní překážky.

Zdroj: Policie ČR