Na střelnici v Opařanech nedaleko Tábora v jižních Čechách se ve dnech 10.-13. října 2016 konalo Policejní mistrovství České republiky ve střelbě z krátkých služebních zbraní. Čtyři medaile vybojovali policisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, mezi nimiž je i nový mistr republiky pro rok 2016 Radim Maděránek.

Mistrovství ve střelbě z krátkých služebních zbraní pořádal Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovním svazem policistů a hasičů, Centrem sportu Ministerstva vnitra a Sportovním policejním spolkem Prezidium Praha.

Do soutěže bylo letos přihlášeno 110 střelců, z toho 74 policistů a 36 policistek. Zástupci téměř všech krajských ředitelství a některých celorepublikových útvarů poměřili své střelecké dovednosti v soutěži jednotlivců i družstev. „Každý útvar vyslal jedno tříčlenné družstvo žen a jedno družstvo mužů. Krajská ředitelství policie hl. m. Prahy a Severomoravského kraje mohla, s ohledem na svoji velikost, nominovat družstva mužů dvě,“ vysvětlil výkonný ředitel mistrovství Václav Kuthan z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Soutěžilo tak 10 družstev žen a 23 družstev mužů.

Řešení situací vyžaduje nejen přesnost, ale i rychlé rozhodování

V areálu střelnice v Opařanech se policejní mistrovství konalo již po osmé. Díky dobrému zázemí a vybavení střelnice, které nabízí řadu terčových zařízení, jako jsou pojezdy, různé pohyblivé, kývací, vyjíždějící a padací terče, mohli organizátoři připravit různorodé střelecké situace (tzv. stages). „Letos jsme sestavili osm stages pro jednotlivce a tři stages pro družstva. Nechyběl ani tradiční vyřazovací souboj Shoot Off pro nejlepší jednotlivce i týmy,“ uvedl hlavní rozhodčí mistrovství Zdeněk Němeček, který se sám střelbě věnuje řadu let a dosahuje vynikajících výsledků na evropských i světových soutěžích, za což mu bylo uděleno Mimořádné ocenění za dlouhodobý přínos policejnímu sportu v anketě Sportovec roku 2016.

Všechny střelecké situace byly postaveny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálnému střetu policisty s pachatelem. „Řešení jednotlivých situací vyžadovalo rychlou a přesnou střelbu, ale také bleskové rozhodování, což v člověku vyvolá určitý stres, stejně jako při reálném zákroku,“ upřesnil Václav Kuthan.

Největší adrenalin přinesla tajná stage s pohyblivým terčem

Policejní střelecké soutěže se od roku 2006 řídí podle upravených pravidel praktické střelby IPSC (Mezinárodní konfederace praktické střelby), která střelce nijak neomezují v tom, jak bude danou situaci řešit. Předem jsou daná pouze přísná pravidla bezpečnosti. „Rozhodčí střelci vysvětlí, jaká je startovní pozice, jaký je minimální počet ran k úspěšnému vyřešení situace a jaké jsou terče. Celá skupina má tři minuty na to, aby si situaci prošla a každý si zvolil postup, který mu vyhovuje,“ vysvětlil systém soutěže Václav Kuthan. Střelecké situace byly letos podle Zdeňka Němečka zaměřeny více na vlastní střelbu. „Oproti loňskému roku jsme zařadili méně úkolů před vlastní střelbou a zaměřili jsme se pouze na policejní prvky, ať se jednalo např. o střelbu z auta, za autem, pod autem či s připoutanou rukou,“ uvedl Němeček a dodal, že smyslem policejního mistrovství je hlavně ověřit, jak umí policisté střílet.

Kromě nejrůznějších terčů se v situacích vyskytovaly i tvrdé kryty, jež představovaly překážky. Další terče, na které si závodníci museli dát velký pozor, byli rukojmí neboli tzv. báby. „V případě, že závodník zasáhl bábu, následovala přísná penalizace spočívající v nulovém hodnocení celé stage,“ zdůraznil Zdeněk Němeček a prozradil, že organizátoři mistrovství letos přichystali i jednu novinku. „Do některých situací jsme umístili trojrozměrné figuríny dospělých osob i dětí, které představovaly rukojmí. Je totiž velký rozdíl, když střelec střílí do terče, vedle kterého stojí osoba, nebo dokonce osoba s dítětem, než když je tam jen papírový terč. Je to náročnější na psychiku střelce,“ zdůvodnil hlavní rozhodčí Němeček a připomněl, že i při reálném zákroku se policista musí umět vyrovnat se stresem. „V soutěži jsou policisté i pod tlakem času, který je velmi důležitý, protože po odstřílení každé situace se počet získaných bodů vydělí časem,“ doplnil Němeček.

V soutěži jednotlivců byla jedna stage zaměřena na střelbu po námaze. Závodník musel uběhnout zhruba 100metrovou trasu, podlézt tzv. Cooperův tunel, přeskočit lavičku a cestou zpět donést na start závaží. Teprve poté následovala vlastní střelba. „Byl jsem překvapen, s jakým nasazením se policisté i na poměrně kluzkém terénu vrhali do plnění této situace,“ vzpomněl Zdeněk Němeček. Střelecky náročná byla stage, kde měl policista omezenou možnost pohybu. „Slabší ruka byla připoutána a střelec střílel jednou rukou přes okénko, ve kterém se kýval neterč. Zarazilo mě, jak málo policistů dokázalo na tak krátkou vzdálenost vystřelit dvě rány za sebou, aniž by trefili bábu. Zde se prosadili spíše zkušenější střelci,“ zhodnotil Němeček.

Družstva absolvovala tři stages. První s názvem „štafeta“, kdy každý z družstva věděl, do jaké situace půjde, druhou nazvali organizátoři „losovačka“, neboť nikdo ze střelců předem nevěděl, kterou ze situací si vylosuje, a třetí „biatlon“, která se setkala s největším ohlasem závodníků. „Každý člen družstva měl pět nábojů na pět terčů. Za každý netrefený terč běhal kolečko, stejně jako při klasickém biatlonu, a poslední z družstva za každý netrefený terč dobíjel. Bylo to rychlé, svižné, policisté se bavili, protože každý nezásah byl vidět,“ dodal s úsměvem Němeček. „Každý střílí za sebe, ale výsledek dělá výsledek týmu a za chybu jednotlivce platí vždy celé družstvo, což je stejné jako při reálném zákroku,“ připomněl Václav Kuthan.

Střelecky i takticky nejnáročnější byla pro soutěžící stage „tajná“, protože neměli možnost si situaci předem prohlédnout a tzv. „nachodit“, jako na ostatních stanovištích. Věděli pouze počet terčů, ale neznali jejich rozmístění v prostoru. „To, že mohu vběhnout někam, kde to neznám, má s policejní prací strašně moc společného. Na ulici policista taky nikdy předem neví, jak bude moci zasáhnout, musí se rychle a správně rozhodnout a o to také šlo v této situaci,“ uvedl Václav Kuthan s tím, že řadu závodníků překvapil pohyblivý terč, který se v minulosti v této stage nevyskytoval.

Jižní Morava ovládla soutěž jednotlivců, družstev a částečně i Shoot Off 

V soutěži družstev v kategorii žen získaly bronzovou medaili policistky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Stříbro vybojovalo družstvo žen Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Zlatá medaile po bravurním výkonu s velkým bodovým náskokem právem náleží policistkám Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

V kategorii mužů se na třetím místě umístil tým policistů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Druzí skončili zástupci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Na stupínek nejvyšší vystoupil tým policistů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Policisté z jižní Moravy pokračovali ve svém úspěšném tažení i v soutěži jednotlivců, kde zvítězili Klára Jeřábková a Radim Maděránek. Policista Maděránek byl současně vyhlášen mistrem republiky pro rok 2016 a odvezl si putovní pohár pro absolutního vítěze. „Po loňském druhém místě jsem doufal, že by to letos mohlo vyjít. A vyšlo. Z vítězství mám velkou radost, je to pro mne určitý závazek do budoucna, rád bych titul v dalším roce obhájil,“ uvedl s úsměvem Radim Maděránek a dodal, že střelec musí mít vždy i trochu toho štěstí. Policista Maděránek se střelbě věnuje i ve svém volném čase a je členem policejního reprezentačního družstva střelců. Společně s kolegy získal zlatou medaili na historicky Prvním policejním mistrovství světa ve střelbě v Maďarsku v roce 2015, odkud si přivezl také stříbrnou medaili v kategorii jednotlivců.

Celkové pořadí v kategorii žen: 1. místo Klára Jeřábková z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 2. místo Iva Ublaničová z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 3. místo Eva Seidlová z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Celkové pořadí v kategorii mužů: 1. místo Radim Maděránek z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 2. místo Jan Knapp z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, 3. místo Milan Kraus z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Divácky atraktivní střelecký souboj – Shoot Off vyhrálo opět družstvo žen i mužů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Mezi jednotlivci zvítězili Iva Ublaničová z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a Jan Knapp z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Policistu je těžší naučit dobře střílet než taktice zákroku, říká Němeček

Dobrá fyzická zdatnost a střelecké dovednosti jsou nezbytné předpoklady policisty pro výkon služby. „Za těch devět let, co se na pořádání přeborů podílím, mohu říci, že se úroveň střelby výrazně zlepšila,“ řekl Václav Kuthan a ocenil i viditelný pokrok v oblasti bezpečné manipulace se zbraní. Přípravě mistrovství ve střelbě věnují organizátoři velkou pozornost a podle slov ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy plk. Marka Adama se vždy snaží, aby si policisté odvezli nové střelecké zkušenosti, které jinde získat nemohou. „Služba na ulici vyžaduje nácvik dynamické střelby, střelby z různých vzdáleností a poloh, protože policista v terénu nikdy neví, do jaké situace se může dostat. A to se snažíme procvičit,“ uvedl ředitel Adam, který se osobně zúčastnil slavnostního zakončení mistrovství, kde vítězům předal ocenění.

Radost dělá organizátorům i stále se zvyšující účast policistek, které se střeleckým uměním v mnohém vyrovnají svým kolegům. „Střelba je sport. Když budou mít policisté podmínky k tomu, aby je střelba – jako sport – začala bavit, a budou se jí věnovat i ve svém volném čase, tak se to odrazí i ve službě. Těžší je policistu naučit dobře střílet než taktice zákroku. Dobrý střelec se taktiku vždy naučí, opačně je to složitější,“ uzavřel Zdeněk Němeček.