Dopravní policisté v pondělí realizovali na silnicích města Plzeň hned dvě dopravně bezpečnostní akce. Jedna se odehrávala na plzeňských vozovkách odpoledne od půl jedné do půl čtvrté a policisté se během kontrol zaměřili především na technický stav vozidel. Druhá akce trvající od sedmnácté do jednadvacáté hodiny večerní byla cílena na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů řidiči před jízdou a během ní. Kromě tohoto  policejní hlídky samozřejmě dohlížely, zda jsou dodržována všechna obecně platná ustanovení silničního zákona, pátraly po hledaných osobách, věcech a odcizených vozech.

Policisté zkontrolovali desítky vozidel. Celkem zjistili 31 přestupků. Ve 30 případech uložili blokovou pokutu v celkové výši 16 100 korun. Jeden případ předali k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu. Celkem 10krát zjistili překročení nejvyšší povolené rychlosti,  ve čtyřech případech byl řidič pokutován za to, že u sebe neměl doklady potřebné k provozu a řízení vozu. Jedno vozidlo bylo shledáno v nevyhovujícím technickém stavu. Osm pokut padlo za nepoužití bezpečnostních pásů a v jednom případě byl řidič sankcionován za držení mobilního telefonu a telefonický hovor během jízdy. V podobných akcích budou policisté i nadále pokračovat.