V úterý 7. listopadu 2017 prostějovští policisté kontrolovali dva cyklisty, kteří na sebe upozornili podezřelým způsobem jízdy. Prvním byl dvaačtyřicetiletý muž, kterého před polednem kontrolovali ve Vrahovické ulici v Prostějově-Vrahovicích. Ten na sebe upozornil nejistým způsobem jízdy, kterým ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu na komunikaci. Provedenou dechovou zkouškou policisté u muže změřili hodnotu 1,83 ‰ alkoholu v dechu. Muž s hodnotou souhlasil a požití alkoholu před jízdou přiznal.

Druhým zjištěným podnapilým cyklistou byl osmatřicetiletý muž. Jeho jednání bylo ještě nebezpečnější. Policisté ho zastavili o půlnoci v Jungmanově ulici v Prostějově, když jel středem komunikace a to bez jakéhokoliv osvětlení. Provedenou dechovou zkouškou u něho policisté změřili hodnotu 2,69 ‰ alkoholu v dechu. Také tento cyklista se k užití alkoholu přiznal a uvedl, že během předchozího večera vypil 8 piv a 3 odlivky rumu.

Oběma cyklistům policisté zakázali další jízdu. Pro své jednání jsou podezřelí z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten jim hrozí pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 tisíc korun.

Upozornění Policie ČR: Mnoho cyklistů se domnívá, že řízení jízdního kola pod vlivem alkoholu je méně nebezpečné než řízení automobilu ve stejném stavu. Snad proto je také mnoho těch, kteří se tohoto jednání dopouštějí. Do určité míry by se s takovým tvrzením dalo i souhlasit – tedy hlavně pokud budeme přemýšlet pouze o výši hrozící hmotné škody způsobené při případné dopravní nehodě. Ale tím výčet „polehčujících okolností“ končí. A pak nastupují už jen nevýhody. Za prvé je to především větší nebezpečí pro samotného cyklistu. Ten je, na rozdíl od řidiče automobilu, významně zranitelnější, protože jeho zranitelné tělo není ničím chráněno. Ohroženější je také tím, že je snáze přehlédnutelný, zejména ve večerních hodinách bez povinné výbavy.

Nezanedbatelným rizikem je také možnost pádu z jízdního kola bez cizího zavinění, pouze vlivem vlastní opilosti. Takových případů evidujeme jen na Prostějovsku přibližně deset každý rok (jedná se jen o nahlášené případy, většinou se zraněním).