V pondělí 5. prosince 2016 policistka četla pohádky dětem na Základní škole Čapkova ulice v Klatovech. Policistka ze skupiny tisku a prevence přečetla dětem z druhých tříd policejní pohádky.

V knize je 16 pohádek a příběhů, které jsou určeny předškolákům i mladším školákům. Knihu vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Autorem příběhů je soudce, který byl inspirován skutečnými příběhy. Dějem příběhů doprovází děti policista Honzík a soudce Přemysl. Za každým příběhem jsou různé otázky určené dětem a poučení.

Názvy pohádek např.:

O statečném policistovi Honzíkovi

O Martínkovi, Elišce a tuze divném člověku, který byl milý

O ztracené Jitce

Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil

Proč cesta není hřiště

Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo

O domečku, který plakal, protože mu někdo pokreslil stěny …

Cílem knihy je přirozenou formou přispět k posílení právního vědomí dětí i s možností výběru postupů,   jak se v kritických situacích zachovat.

Při četbě policejní pohádky dívky i chlapci napjatě naslouchali a nikdo nerušil.   I touto formou můžeme dětem přiblížit zásady bezpečného chování, ale i podpořit čtení prostřednictvím této akce.