V pondělí 28. listopadu 2016 proběhlo napříč celou Českou republikou čtení z nové publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“.

Nová kniha, kterou vydalo Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, je určená seniorům. Obsahuje dvanáct příběhů vycházejících ze skutečných „případů“ a přibližuje nejčastější a nejzávažnější trestné činy, které jsou na seniorech páchány. Hlavním cílem této publikace je zajímavou formou podat starším občanům informace o zásadách bezpečného chování. Každý z dvanácti příběhů je ukončen radou, jak případným kritickým situacím předcházet, případně jak se v nich zachovat.

Díky podpoře dalších krajských ředitelství a kolegů policistů – preventistů mohla být dnes publikace představena cílové skupině. Příběhy byly čteny v klubech a domovech důchodců, knihovnách nebo dalších zařízeních napříč celou republikou.

Senioři-čtení III.JPG

Jedno z mnoha „čtení„ se uskutečnilo také v Ostravě-Porubě v komunitním centru Archa. Seniorům byla představena nejen kniha příběhů, ale také doprovodný preventivní materiál, který tvoří informační letáky s radami a důležitými telefonními čísly. Jelikož blížícím se vánočním svátkům předchází hojné nakupování, první povídka, kterou policistka seniorům přečetla, se věnovala právě nebezpečím číhajícím na nepozorné nakupující. V příběhu s názvem „Kterak o důchod při slevách nepřijíti“ se mohli posluchači seznámit také s hlavními postavami, které spojují všechny příběhy. S bezpečnostními pravidly seniory seznamuje policista Jan Moudrý a soudce Přemysl Spravedlivý.

Na tuto povídku posléze navázala přednáška, ve které policistka do detailů rozvedla možné rizikové situace nejen přímo v obchodech a nákupních centrech, ale také na parkovištích při ukládání nákupů do automobilů. Byla probrána také další témata prevence, senioři sdělovali své zkušenosti a postřehy. K závěru byl na jejich žádost přečten ještě příběh „O vnucích“. Upozorňuje na podvodné jednání, při kterém se pachatelé vydávají za příbuzné obětí.

Čas určený pro prezentaci knihy velice rychle vypršel. Atmosféra plně korespondovala s adventním časem, který právě nastal. Policisté věří, že bude naplněn hlavní cíl publikace, a že seniorům ukáže cestu z rizikových situací, ve kterých by se mohli vyskytnout.

Zdroj: Policie ČR