Foto: PČR

Tři desítky policistů z územního odboru Havlíčkův Brod a odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina dne 21. března ve večerních hodinách realizovaly v Havlíčkově Brodě bezpečnostní opatření týkající se pobytové kontroly. Informuje mjr. JUDr. Dana Čírtková.

Policisté zkontrolovali na ubytovnách 80 osob, většinou se jednalo o cizince – státní příslušníky Slovenské republiky, Rumunska a Bulharska. Pět státních příslušníků Rumunska při kontrole nemělo u sebe žádné doklady, které by prokazovaly jejich totožnost, proto je policisté předvedli na policejní služebnu k ověření jejich totožnosti. Cizinci postupně doklady předložili. Tito cizinci se dopustili přestupku na úseku zákona o pobytu cizinců a policisté jim uložili pokutu v blokovém řízení. Všichni včera a dnes zkontrolovaní cizinci pobývají na území České republiky legálně.

Na dvou ubytovnách policisté zjistili porušení na úseku stavebního zákona. Provozovatel využíval k ubytování cizinců také prostory, které nebyly pro tento účel zkolaudovány a  objekt tak využíval v rozporu s platným kolaudačních rozhodnutím. Policisté oba případy zadokumentovali jako správní delikt na úseku stavebního zákona. Spisový materiál předají správnímu orgánu do správního řízení.

„Pobytové kontroly směřujeme do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina. Naši pozornost zaměřujeme na kontrolu legálnosti pobytu cizinců na území České republiky, pravost a platnost dokladů, které cizinci předkládají. Zaměřujeme se na odhalování účelových sňatků, na případy napomáhání k pobytu. Kontrolujeme také, zda cizinci mají řádné povolení k výkonu práce na území České republiky, pokud je takové povolení podmínkou výkonu zaměstnání,“ uvedl k zaměření kontrol plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Při kontrolách věnujeme zvýšenou pozornost oblasti nelegálního zaměstnávání cizinců. Na území kraje při běžném výkonu služby máme vytipovány lokality, kde jsou v současné době ubytováni ve větším množství agenturní zaměstnanci, která jsou zaměstnáváni ve velkých firmách v našem kraji. Jedná se o státní příslušníky Rumunska, Bulharska, Maďarska a Ukrajiny. V daných lokalitách, ale i na jiných místech provádíme pravidelně pobytové kontroly.

 

Zdroj: PČR