S ohledem na dopravní nehodovost v několika předešlých dnech, kdy na silnicích Plzeňského kraje vyhasly životy dvou chodců a jednoho cyklisty, připravili policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje celou řadu akcí, které se zaměřují na tyto dvě kategorie účastníků silničního provozu.

Právě chodci a cyklisté bývají v dopravě nejvíce ohroženi, což bohužel dokládají i dopravní nehody z několika posledních dnů. K jedné z nich došlo na Rokycansku, kdy ve večerních hodinách řidič motorového vozidla srazil chodce. Ten se pohyboval za snížené viditelnosti mezi obcemi, aniž by měl na sobě reflexní prvky. I přes poskytnutou první pomoc ze strany řidiče, a následně i ze strany záchranářů, se chodce zachránit nepodařilo. Další tragická dopravní nehoda se stala na Tachovsku, kde řidič osobního automobilu srazil cyklistu. I ten svým zraněním na místě podlehnul. U řidiče motorového vozidla, který byl vzat do vazby, byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem na přítomnost alkoholu a na základě provedeného testu bylo zjištěno i požití marihuany. Obviněný čelí trestnímu stíhání ze spáchání čtyř trestných činů – usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.  Sérii těchto tragických událostí z několika posledních dnů uzavírá další dopravní nehoda z Klatovska. Zde došlo v nočních hodinách mezi obcemi Alžbětín a Železnou Rudou ke srážce motorového vozidla s chodcem. I v tomto případě vyšlo na základě šetření najevo, že se chodec pohyboval po vozovce a nebyl vybaven žádnými reflexními prvky. Zraněný chodec na místě zemřel.

Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje chtějí okamžitě reagovat na tyto tragické události, a proto připravili na území celého Plzeňského kraje celou řadu akcí, při kterých se zaměří zejména na chodce a cyklisty. Během nich budou policisté rozdávat reflexní potahy na batohy, reflexní pásky a cyklistům i reflexní pásky na jízdní kola. Další dopravně bezpečnostní akce zaměřené konkrétně na chodce připravujeme na listopad, i ty budou probíhat na celém území Plzeňského kraje.

Z našich statistik dále vyplývá, že se na celém území Plzeňského kraje stalo od ledna do konce srpna tohoto roku  2212 dopravních nehod, při kterých přišlo o život již 26 osob, 56 osob bylo těžce zraněno a 1255 osob utrpělo lehká zranění. Řidiči nemotorových vozidel zavinili z tohoto počtu celkem 133 dopravních nehod, z toho se jednalo o 13 dětí, chodci byli na vině u 40 dopravních nehod, z toho se ve 12 případech jednalo o děti.

Vlivem stávající podzimního počasí, které doprovází zhoršené povětrnostní podmínky – déšť, mlhy, snížená viditelnost atd., je zapotřebí být v silničním provozu obzvláště opatrní. Upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na dodržování pravidel, které jim vyplývají ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, aby se chovali ohleduplně a ukázněně a neohrožovali svým jednáním život nebo zdraví jiných osob ani své vlastní.

Opět zdůrazňujeme chodcům, že od února tohoto roku musí dodržovat svou zákonnou povinnost, a to v případě, že se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu.

Všem nemotorizovaným účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby užívali reflexními prvky i v době a v místech, která nejsou ze zákona vymezena. Pro řidiče motorových vozidel tak budete lépe viditelní z větší vzdálenosti a řidič bude moci na vzniklou situaci lépe zareagovat. Platí zde jednoduché, ale výstižné pravidlo „Vidět a být viděn“. Cyklistům, kteří jsou starší 18 let, doporučujeme používání ochranné přilby, u mladších osob je její používání dáno zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

Jako rodiče poučte své děti o správném chování v silničním provozu, ať je již vaše dítě v roli chodce či cyklisty. Dbejte, aby jeho oblečení, školní taška, batoh či obuv byly opatřeny reflexními prvky. Poučte své dítě o bezpečném přecházení přes vozovku, zkontrolujte technický stav jízdního kola a užití cyklistické přilby.

Jako chodci a cyklisté si v silničním provozu počínejte obzvlášť opatrně, mějte na paměti, že na rozdíl od řidičů motorových vozidel nejste chráněni žádnou karosérií a v silničním provozu udělejte maximum pro své bezpečí i bezpečí vašich nejbližších.

Zdroj: Policie ČR