Ve čtvrtek 6. října 2016 o půl páté odpoledne jsme přijali oznámení o pádu betonového stropu v polorozpadlém objektu v obci Dubňany místní části Jarohněvice. Pod sutinami měli uvíznout dva chlapci. O případu informuje por. Bc. Petr Zámečník.

Na místo neprodleně vyjely všechny složky IZS. Hasiči ze sutin objektu postupně vyprostili dva chlapce. Jeden z nich utrpěl smrtelné zranění a pád stropu nepřežil, druhý pak utrpěl vážné zranění a byl letecky transportován do nemocnice. Policisté provedli nezbytné úkony, místo události ohledali a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu Usmrcení z nedbalosti.

Provedeným šetřením poté policisté zjistili, že předmětného dne chlapci v objektu házeli úlomky cihel do obvodového zdiva. Po poškození meziokenního pilíře pak došlo k oslabení nosné zdi, pádu stropní konstrukce a zavalení obou chlapců. Objekt byl ve špatném stavu již před vstupem chlapců a to vlivem dlouholetého působení lidského faktoru a také vlivem povětrnostních vlivů. Znalec z oboru stavebnictví a statiky budov tyto zmiňované faktory zmínil i ve svém znaleckém posudku a uvedl, že zeslabení stěn bylo již dlouhodobě takové, že mohlo dojít k destrukci stropu v podstatě kdykoliv. Z hlediska trestní odpovědnosti obou chlapců se tedy nepodařilo zjistit, že by některý z nich naplnil znaky některého trestného činu.

Stejně tak policejní komisař prověřoval případnou míru zavinění likvidátora zaniklé společnosti. Provedeným šetřením však dospěl k závěru, že likvidátor jednal v rámci zákonných norem a vykonával svoji činnost tak, jak mu zákon ukládá. Likvidátor tedy jednal ve věci za účelem likvidace společnosti, vypořádání majetku a vyrovnání dluhů případným věřitelům. Nezbývá, než konstatovat, že mezi jednáním likvidátora a následkem neexistuje příčinná souvislost z hlediska naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu.

Na základě provedeného šetření, výpovědí zúčastněných osob, svědků a dalších osob, závěrů znaleckého zkoumání se policejnímu orgánu nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájení trestního stíhání. Z toho důvodu celou věc ve věci podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti odložil.

Zdroj: Policie ČR