Zejména na Železnorudsku a Kašperskohorsku  budou policisté v rámci výkonu služby dohlížet na dodržování veřejného pořádku v blízkosti sjezdových a běžeckých tratí. Kontroly budou probíhat namátkově především ve dnech pracovního klidu a v průběhu jarních prázdnin dětí, kdy je předpokládaný zvýšený počet návštěvníků lyžařských středisek. Není vyloučeno, že návštěvníci mohou potkat i lyžující policisty na sjezdových tratích.

Ve spolupráci s dopravním inspektorátem je prováděn dohled nad silničním provozem, zejména při dodržování předpisů  např. správné parkování, u řidičů užívání alkoholických nápojů a návykových látek před jízdou a další.

Policisté chtějí preventivně působit na návštěvníky hor i v oblasti krádeží. Lyžaři zanechávají sportovní vybavení bez dozoru v blízkosti restauračních zařízení, ve vozidlech mají odložené různé cenné věci i doklady.

PRAVIDLA pro lyžaře:

Zásady pohybu lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích upravují pravidla vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS, která jsou závazná i v ČR od 1. února 2009. Každý lyžař a snowboardista by se měl s bezpečnostními pravidly seznámit a tyto dodržovat. Pravidla chování pro lyžaře nejsou obecně závazným právním předpisem, ale pro lyžaře na sjezdové trati jsou závazná a jejich porušení představuje porušení právní povinnost předcházet vzniku škod. Podle normy musí být pravidla vyvěšena v blízkosti svahu a vleku u každé sjezdové trati.

VÝBAVA lyžařů a snowboardistů:

 • používat ochranné pomůcky zejména ochrannou přilbu, která musí splňovat podmínky podle směrnic, doporučujeme užívat nejen dětem, ale i dospělým osobám
 • ochrana očí při sněžení, mlze i slunci, možnost použití filtrů
 • chrániče páteře.

DOPORUČENÍ pro návštěvníky :

 • řádná zimní výbava na vozidle, používat zimní pneumatiky a na určených úsecích i sněhové řetězy
 • v zimních střediscích parkovat na vyznačených místech, jinak může dojít k zablokování komunikace a znesnadnění průjezdu ostatních vozidel
 • nezanechávejte v zaparkovaných vozidlech hodnotné věci ani doklady
 • pokud se chcete občerstvit a odpočinout po náročném lyžování, neponechávejte sportovní výbavu bez dozoru!

RADY běžkařům:

 •   s rozvahou plánovat své trasy a pozorně  číst v mapách, které jsou k dispozici v informačních centrech a na internetu
 •   pokud užíváte léky -vzít vždy s sebou, do batohu teplé tekutiny i mapu (případně možnost používat mobilní aplikace – pozor není na  některých odlehlých místech možnost připojení)
 •   mobilní telefon- nabitý, pro případ přivolání pomoci
 •   nevyjíždějte mimo trasy!

DOPORUČUJEME řidičům:

Pokud bude řidič vyjíždět s vozidlem v zimním období musí odstranit sníh a námrazu ze skel, protože jinak nemá patřičný výhled do všech stran.

Od loňského měsíce února byla změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy je v povinnostech řidičů uvedeno, co řidič nesmí, např. :

 • řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran
 • řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Za uvedené přestupky může být uložena bloková pokuta do 2 000 Kč. Policisté v rámci dohledu nad silničním provozem budou kontrolovat i řidiče, kteří uvedené znění zákona nedodržují a nejen na horách.

Upozorňujeme řidiče, že nebezpečný může být při jízdě i sníh na střeše a kapotě, který se při zabrzdění může posunout na skla a zakrývat výhled. V těchto situacích nelze vyloučit, že dojde k dopravní nehodě, při které může být  zraněna osoba i poškozen majetek.

Přejeme všem návštěvníkům Šumavy a příznivcům zimních sportů klidný a ničím nerušený pobyt a žádná nepříjemná překvapení.

Zdroj: Policie ČR