KLATOVSKO – Muž byl obviněn z několika trestných činů a včera byl vzat do vazby.

Policisté z oddělení obecné kriminality přijali v druhé polovině měsíce října letošního roku oznámení, od osoby zastupující orgán činný v trestním řízení na území Plzeňského kraje, o pomluvě, vyhrožování i křivém obvinění. Z uvedeného protiprávního jednání byl podezřelý šestačtyřicetiletý muž z obce na Domažlicku, který pobývá v Klatovech.

Podezřelý muž prostřednictvím elektronické pošty zasílal od 15. října na různé adresy zprávy, kde o poškozeném uváděl nepravdivé údaje, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinného vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Dále vyhrožoval rodinným příslušníkům poškozeného újmou na zdraví. Ve svých zprávách podezřelý i křivě obvinil muže z trestného činu.

Výhružky podezřelého muže se stupňovaly, kdy byla důvodná obava, že dojde k jejich naplnění. Ve středu 30. října před jednadvacátou hodinou, po předchozím souhlasu státního zástupce, policisté podezřelého muže zadrželi.

Včera šestačtyřicetiletý muž převzal od komisaře usnesení o zahájení trestního stíhání ze spáchání přečinů pomluva, nebezpečné vyhrožování a zločinu křivé obvinění.

Policie podala podnět ke vzetí muže do vazby.  Na základě příkazu soudu byl muž vzat do vazby.

nprap. Ladmanová Dana