Foto: PČR

V průběhu minulého týdne ve dnech 1., 3., 4. února 2017 v době od 20:00 hodin do 02:00 hodin v Plzni byla uskutečněna policejní akce v obvodu obvodního oddělení policie Plzeň – střed zaměřená na kontrolu dodržování veřejného pořádku a kontrolu dodržování zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Informuje prap. Veronika Hokrová.

Celkem policisté zkontrolovali 163 osob z toho bylo 71 cizinců, dále bylo kontrolováno 26 plzeňských provozoven včetně heren a barů a 30 vozidel. Při kontrolách byly zjištěny pouze dva přestupky na úseku zákona o pobytů cizinců na našem území, které byly vyřešeny na místě v blokovém řízení a zajištěn jeden cizinec se zákazem pobytu.

Ostatní kontrolované osoby měly veškeré doklady v pořádku. V podobných akcích budou policisté i nadále pokračovat.

 

Zdroj: PČR