Tisková zpráva k údajnému lákání dětí do vozidel překvapivě ukazuje, že děti si vše vymyslely. O případu informuje por. Mgr. Irena Urbánková.

Policisté územního odboru Olomouc se v uplynulých týdnech zabývali několika oznámeními, které se týkaly výskytu černého vozidla v Nemilanech a Slavoníně, a výskytu bílé dodávky v Droždíně, Lutíně, na Svatém Kopečku a v Hlubočkách.

Z těchto vozidel měl vystoupit muž, který měl některým z nezletilých dětí nabízet bonbony a peníze a lákat je k nastoupení do vozidla.

Policisté žádné z oznámení nepodcenili a usilovně na nich pracovali.

S maximální důsledností a pečlivostí prověřovali všechny získané informace a poznatky, stejně tak i kamerové záznamy z míst, kde k událostem mělo dojít.

Posílili také výkon služby v uvedených lokalitách. Na objasnění oznámení úzce spolupracovali také s ostatními útvary Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Důslednou a usilovnou prací policistů se nakonec podařilo zjistit, že žádné z oznámení se nezakládalo na pravdě.

Děti, jak samy uvedly, reagovaly na informace, které zaslechly prostřednictvím medií a na sociálních sítích. Tímto způsobem chtěly být zajímavé před svými vrstevníky, a proto si vše vymyslely.

Proto již není na místě, aby veřejnost měla nadále obavy z tmavého vozidla a bílé dodávky. Tato oznámení nebyla pravdivá.

Žádáme rodiče, kteří takové informace od svých dětí získají, aby se s nimi prioritně obrátili na Policii ČR a další postup konzultovali s policisty.

Zdroj: Policie ČR