V souvislosti se silvestrovskými a novoročními oslavami v centru města přijala pražská policie ve spolupráci s dalšími partnery např. městskou policií a dopravním podnikem příslušná bezpečnostní opatření navazující na ta dosavadní zvýšená. Pražané i ostatní návštěvníci metropole tak budou i nadále na frekventovaných místech a v důležitých dopravních uzlech potkávat policisty s dlouhými střelnými zbraněmi. V této souvislosti nutno dodat, že uvedená opatření jsou ryze preventivního charakteru. Policie v současné době nedisponuje žádnými informacemi o konkrétním bezpečnostním riziku.

Během silvestrovských a novoročních oslav budou stovky policistů z pořádkové, cizinecké, dopravní a kriminální služby dohlížet zejména na bezpečnost osob, dodržování veřejného pořádku a bezpečnost a plynulost dopravy. Policie se bude, stejně jako po celé adventní období, zaměřovat i na odhalování majetkové trestné činnosti, zejména kapesních krádeží. V pohotovosti budou i policisté poříčního oddílu nebo pyrotechnici se speciálně vycvičenými psy.

Hlavní město v závěru roku čeká i celá řada dopravních omezení, jejichž přehled je již k dispozici na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dopravni_a_bezpecnostni_opatreni_na_3.html.

Policie v této souvislosti apeluje na řidiče i ostatní účastníky silničního provozu, aby respektovali přechodná dopravní značení, pokyny policistů nebo strážníků a v maximální možné míře využívali prostředků MHD.

Zdroj: Policie ČR