Neobydlené budovy v centru města obsadilo včera v podvečer několik desítek osob, kterým ale majitelé k něčemu takovému nedali souhlas. O případu informuje por. Mgr. Tomáš Hulan.

Oznámení o této situaci jsme přijali ve tři čtvrtě na sedm večer od zástupce majitele nemovitosti, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten oznámil, že budovu protiprávně obsadilo několik desítek osob.

Na místě vše prověřili místně příslušní policisté, kteří zjistili, že se přijaté oznámení zakládá na pravdě, kdy v budově mělo být blíže neurčené množství osob. Kolik je uvnitř neoprávněných nájemníků nebylo možné zjistit, neboť tyto osoby zabarikádovaly vchod a odmítaly s kýmkoli komunikovat.

Posléze se ukázalo, že budova je o dvou popisných číslech, kdy vlastníky nemovitosti jsou jak Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak Magistrát hlavního města Prahy. Ani jeden z těchto vlastníků nedal nikomu souhlas k obývání budovy, nebo alespoň k jejímu dočasnému užívání. Proto bylo víc než zřejmé, že se osoby zde zdržují protiprávně.

Proto následovaly ze strany vlastníků budovy a posléze i pražské policie opakované výzvy v souladu se zákonem k opuštění nemovitosti. V rámci těchto výzev byly osoby uvnitř nemovitosti srozumitelně spraveny o tom, že se v budově zdržují proti vůli vlastníka a tudíž protiprávně. Zároveň byli všichni uvnitř budovy upozorněni, že pokud těchto výzev neuposlechnou, bude proti nim ze strany Policie ČR veden zákrok směřující k obnovení pokojného stavu a to i s případným využitím donucovacích prostředků.

Přibližně deset osob těchto výzev uposlechlo a budovu opustilo. Nicméně dalších několik desítek lidí zůstalo uvnitř a opět odmítali jak opustit budovu, tak komunikovat. Proto následoval ze strany pražské policie zákrok, při kterém jsme zajistili celkem sedmadvacet osob pro podezření z přestupků proti majetku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Všechny tyto osoby jsme předvedli na policejní služebnu. Zde bylo jejich protiprávní jednání zadokumentováno a posléze byli tito předvedení ze služebny v co nejkratší možné době propuštěni.

I po tomto našem zákroku ale v budově, respektive na střeše budovy, i nadále zůstávalo okolo desítky neoprávněných nájemníků, kteří odmítali prakticky cokoli. Nechtěli opustit střechu, opustit budovu, nechtěli komunikovat s vyjednavači. Navíc se jednalo o vysoce rizikový prostor, na kterém byl zákrok policistů absolutně nemyslitelný, neboť by došlo k jednoznačnému ohrožení zdraví a života jak osob na střeše, tak policistů.

Z těchto důvodů jsme na místě události kolem třetí hodiny ráno opatření ze strany pražské policie ukončili, přilehlé komunikace jsme otevřeli pro běžný provoz a nemovitosti jsme až do ranních hodin ve spolupráci s Městskou policií střežili, aby se do nich nevrátili neoprávnění nájemníci. V dopoledních hodinách měl z naší strany zákrok pokračovat tak, abychom docílili v plné šíři pokojného stavu.

Avšak jakýkoli zákrok z naší strany už nebyl nutný, neboť přibližně v sedm hodin ráno všechny osoby střechu sami dobrovolně opustily a z objektu odešly. Ještě před tím ale byli všichni samozřejmě ztotožněni, pro následné správní řízení. I tyto osoby budou brány k zodpovědnosti pro přestupky proti majetku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Zdroj: Policie ČR