Stejně jako v minulých letech, tak i letos se může Územní odbor Kroměříž pyšnit vysokou objasněností trestné činnosti. Získali jsme opětovně první příčku v úspěšnosti při objasňování případů v rámci územních odborů Zlínského kraje. Informuje por. Mgr. Simona Kyšnerová.

Na Kroměřížsku v roce 2016 spáchali pachatelé 1 362 trestných činů (objasnili jsme 65,57%), v roce 2015 to bylo 1465 skutků (objasněno bylo 62,32%).

V loni nedošlo na okrese Kroměříž k žádné vraždě, předloni ke čtyřem (včetně pokusů). Násilných trestných činů jsme řešili celkem 125, v roce 2015 pak 119. K nejčastějším násilným trestným činům patří například loupeže, úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné pronásledování či nebezpečné vyhrožování.

Mravnostních trestných činů jsme šetřili 22, což je o 10 více než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění nebo o pohlavní zneužívání.

Majetkových trestných činů jsme na Kroměřížsku vyšetřovali celkem 506, což je o 75 méně než v roce 2015. Pachatelé se vloupávali do různých objektů firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel a odnesli si s sebou různé cennosti, elektroniku, nářadí, jízdní kola, kovové předměty či součástky a další vybavení. Poměrně rozšířené byly také kapesní krádeže v obchodech, restauracích a na dalších místech, která jsou přístupná pro veřejnost. Mnoho případů se týkalo také poškozování majetku.

V loňském roce odhalili kriminalisté bezmála tři desítky případů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Pachatelé nejčastěji vyráběli pervitin a pěstovali marihuanu. Drogy pak distribuovali a prodávali. V souvislosti s touto trestnou činností policisté dopadli bezmála třicet pachatelů a pět z nich skončilo ve vazbě. Další skutky byly řešeny v přestupkovém řízení.

Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 199, tedy o 41 méně než v roce 2015. V těchto případech se nejčastěji jednalo o neoprávněné držení platebních karet, podvody, úvěrové podvody a zpronevěry. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době. Loni kriminalisté zajistili hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši jedenáct milionů a 863 tisíc korun.

893 stíhaných osob bylo 500 recidivistů, 41 pachatelů mladších patnácti let a 68 pachatelů ve věku od patnácti do osmnácti let. Trestnou činnost pod vlivem alkoholu a omamných a psychotropních látek spáchalo minimálně 238 pachatelů.

V rámci přestupkového jednání jsme loni evidovali 11 085 přestupků, předloni 11 090. Bezmála devět tisíc přestupků jsme řešili na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, téměř 900 případů byly přestupky proti občanskému soužití a přibližně stejný počet skutků byly přestupky proti majetku.

Zdroj: PČR