Ilustrařní foto - Buteo buteo

Pitva prokázala intoxikaci carbofuranem. O případu informuje por. Mgr. Bc. Hana Millerová.

Dne 22.října v lesním porostu lokality „V Texasu“ u obce Lutová, poblíž Chlumu u Třeboně, v blízkosti bažantnice, nalezl muž dravce – káně lesní (Buteo buteo), který jevil známky otravy neznámou látkou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o exemplář ohroženého druhu vyhynutím, převezl jej do záchranné stanice na Třeboňsku, kdy při převozu dravec uhynul.

Dne 24.října jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zajistili kadáver dravce a předali jej k provedení pitvy, toxikologického a virologického vyšetření na Státní veterinární ústav Jihlava. V těsné blízkosti otráveného dravce byl oznamovatelem nalezen kadáver slepice bažanta, jenž byl rovněž zaslán k toxikologickému vyšetření.

Dne 1. listopadu provedená pitva prokázala přítomnost carbofuranu v těle káněte lesního i v těle návnady, ve slepici bažanta královského. Po dosud neznámém pachateli, jenž se dopustil přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pátrají jindřichohradečtí kriminalisté, jenž přijmou jakékoliv informace vedoucí k dopadení pachatele na tísňové lince policie. Děkujeme.

Zdroj: Policie ČR