KLADENSKO – Dobrá spolupráce prvosledové hlídky a policisty se služebním psem.

Policisté oddělení hlídkové služby byli v odpoledních hodinách v neděli 17. března 2019 v rámci výkonu služby na základě oznámení vysláni na vlakové nádraží v Kladně Dubí, kde se nachází znehodnocené odstavené vagóny sprejem a není vyloučeno, že se na místě pohybují pachatelé.

Po příjezdu na místo se policejní hlídka spojila s oznamovatelem, který uvedl, že v areálu zahlédl osoby, které poškozovaly sprejem tyto odstavené vagóny. Muž poté policistům v tomto objektu ukázal směr, kde jsou tyto vagóny odstaveny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi rozlehlý areál a byl zde předpoklad, že by se pachatelé mohli dát z místa činu na útěk, rozhodli se policisté rozdělit. Dále si vyžádali na pomoc kolegu ze skupiny kynologie se služebním psem. Policistka jedoucí ve služebním vozidle monitorovala prostor k vagónům ve směru od Průmyslové ulice. Policista se vydal areálem přímo k odstaveným vagónům, kde spatřil tři podezřelé osoby, které jakmile policistu zahlédly, tak se daly na útěk.  Policista podezřelé osoby pronásledoval a vyzýval je opakovaně, aby od svého jednání upustily a zastavily, což nerespektovaly, ačkoliv se otáčely. Policista při pronásledování zaznamenal, že se jedná o tři muže s batohy a dále se povšiml i jejich oděvu, který byl poté využit k popisu pachatelů pro další zasahující policisty. Podezřelí muži byli pronásledováni policistou až na vlakové nádraží Kladno Dubí, kde se v haldách suti a křovinatého porostu policistovi na krátkou dobu ztratili.  Po chvilce policista zahlédl nedaleko kolejí dvě krčící se postavy v křoví a okamžitě se tímto směrem rozběhl, ale muži ze svého úkrytu vyběhli a ztratili se policistovi z dohledu. Poté policistka na vlakovém nádraží kolegu vyzvedla a další šetření po podezřelých mužích na útěku prováděli služebním vozidlem po okolí. Přijíždějící přivolaný policista se služebním psem na místo oznámení cestou zahlédl na autobusové zastávce ve Vrapické ulici tři podezřelé osoby odpovídající popisu, o kterých informoval zasahující policisty oddělení hlídkové služby. Policejní hlídky se sjely u autobusové zastávky a policista pronásledující tuto trojici v areálu od vagónů na vlakové nádraží bezpečně poznal. Pachatelé byli ještě zadýchaní a od barev, pouze u sebe neměli batohy. Policisté vyzvali muže k prokázání totožnosti. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že podezřelými osobami jsou tři muži ve věku jednatřicet, šestadvacet a dvaadvacet let cizí státní příslušnosti, v současné době žijící v Praze. Dalším šetřením bylo zjištěno, že muži se dali na útěk v místech, kde se nacházely posprejované vagóny a od barvy ze sprejů měli ještě znehodnoceno oblečení. Policisté podezřelé pachatele zadrželi a byla jim přiložena služební pouta z důvodu možného útěku.

Policisté oddělení hlídkové služby společně s policistou ze skupiny kynologie a za pomoci služebního psa se vydali propátrávat útěkovou trasu pachatelů za účelem nalezení ukrytých věcí, kterými páchali trestnou činnost. Při propátrávání okolí vlakového nádraží služební pes označil místo, kde se nacházely tři batohy a dvě tašky plné sprejů. Tyto věci byly ukryty v křovinatém porostu kousek od vlakového nádraží v Kladně Dubí.

Všichni tři podezřelí byli následně eskortováni k podání vysvětlení a provedení prvotních úkonů na obvodní oddělení Kladno venkov. Kladenští policisté nyní tento případ prošetřují a trojice pachatelů je podezřelá z trestného činu poškození cizí věci. Škoda způsobená posprejováním odstavených vagónů nebyla doposud vyčíslena.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR  Kladno