Přibližně dvacet minut po půlnoci jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, při které došlo ke střetu tramvaje s mladou ženou. Následky této události policisté dokumentovali a příčiny prošetřovali v ulici Národní třída. Nicméně vše nasvědčuje tomu, že k tragédii došlo mnohem dřív. O případu informuje por. Mgr. Tomáš Hulan.

Zjištěné skutečnosti nabízí hned několik vyšetřovacích verzí, kdy nejpravděpodobnějšími se momentálně jeví ty, při kterých žena buď cestovala přímo na oji spojující oba tramvajové vozy, nebo že tuto oj v některé z předchozích zastávek přelézala a tramvajová souprava se v tu chvíli rozjela. Nutno zmínit, že v obou těchto případech není jakkoli možné, aby řidič tramvaje zjistil, že má mezi vozy osobu.

Prošetřování samotné trvalo několik hodin, pročež musela být v Národní třídě a přilehlé křižovatce se Smetanovým nábřežím zcela omezena silniční doprava. Uvedené komunikace byly zprůjezdněny až deset minut po půl čtvrté ráno.

Celou událost momentálně prošetřují kriminalisté odboru vyšetřování dopravních nehod, kteří zjišťují jednoznačné příčiny celé události, které pomohou stanovit míru zavinění jednotlivých účastníků. Na prošetřování kriminalisté úzce spolupracují i s drážní inspekcí.

Zdroj: Policie ČR