Ze spáchání přečinu úvěrový podvod je podezřelý 32letý muž ze Strakonicka, který v srpnu 2014 uzavřel v místě svého trvalého bydliště smlouvu o úvěru. Při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje o svém příjmu, zaměstnání a dalších závazků. Na základě smlouvy mu byl poskytnut úvěr ve výši 15 000 korun, který muž řádně nesplácí.

Podobným způsobem jednal i třiadvacetiletý muž z Českokrumlovska. Podezřelý žádal v dubnu letošního roku o poskytnutí úvěru ve výši 10 000 korun. Do žádosti o úvěr však uvedl nepravdivé údaje o době svého zaměstnání. Za základě žádosti mu byl poskytnut úvěr, ze kterého částku přes 5 tisíc korun na nákup mobilního telefonu. Do současnosti neuhradil ani jedinou splátku a způsobil tak škodu za více než 5 tisíc korun. Věc je vedena formou zkráceného přípravného řízení.

Zdroj: Policie ČR