Policie v Mostě obvinila z přečinu podvodu 52letou ženu z Litvínova. Ta měla od konce roku 2014 do léta 2016 neoprávněně pobírat dávku státní sociální podpory na svého vnuka, který jí byl soudem svěřen do výchovy, a která jí byla přiznána na základě zákona o státní sociální podpoře. Ve své žádosti však neuvedla změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku dávky, její výši a výplatu, kdy  zatajila, že její vnuk již od roku 2014 do současné doby žije v cizině. Tato skutečnost ovlivnila i výplatu dávky na jejího syna, kdy Úřadu práce vznikla škoda ve výši 22 600 korun. Soud za takové jednání může uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

Zdroj: Policie ČR